De stappen voor het aanvragen van een uitdraai zijn: